Wielkanocne legendy i opowieści z różnych krajówŚwięta Wielkanocne są jednym z najważniejszych wyznań chrześcijańskich. Swoją popularność zawdzięczają bogatej tradycji i licznym legendom i opowieściom związanym z tą uroczystością. W różnych krajach istnieje wiele podobnych i odmiennych wierzeń i legend. Poniżej przedstawiamy wybrane legendy i opowieści o Wielkanocy z różnych części świata.

Legendy o Wielkanocy z Polski

W Polsce jedną z najbardziej znanych legend jest legenda o świętym Zygmuncie. Według legendy Zygmunt miał być synem króla Władysława Łokietka. W wieku 7 lat został wysłany do klasztoru, gdzie miał studiować i przygotowywać się do kapłaństwa. Z biegiem czasu Zygmunt nabył wielu talentów i stał się wybitnym artystą, teologiem i filozofem. Gdy osiągnął wiek dwudziestu lat, udał się do Rzymu, gdzie został kanonikiem i wkrótce po tym arcybiskupem. Wielkanoc była jego ulubionym świętem, ponieważ uważał, że przypomina ona zmartwychwstanie Chrystusa. Wielu uważa, że to właśnie jego zasługą jest to, że kultura polska do dziś jest związana z Wielkanocą.

Inną popularną polską legendą jest legenda o świętym Wojciechu. Według legendy, Wojciech był księciem, który odmówił udziału w bitwie, ponieważ uważał, że jest to sprzeczne z jego religią. Książę postanowił wyjechać do Rzymu, aby szukać świętości. W Rzymie poznał papieża Sylwestra i wkrótce po tym został biskupem i udał się do Polski, aby nawracać ludzi. Podczas swej misji został uznany za bardzo dobrego człowieka i za jego zasługą polscy chrześcijanie zaczęli obchodzić Wielkanoc.

Legendy o Wielkanocy z Francji

W Francji jedną z najbardziej znanych legend jest legenda o świętym Gaultierze. Według legendy, Gaultier był mnichiem, który postanowił opuścić swój klasztor i wyruszyć do Rzymu, aby szukać świętości. Po dojściu do Rzymu został biskupem i wrócił do Francji, aby nawracać ludzi. Uważał, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim, ponieważ przypomina ona zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego też zachęcał ludzi do obchodzenia tego święta i jego zasługą jest to, że Francuzi do dziś obchodzą Wielkanoc.

Inną popularną francuską legendą jest legenda o świętej Genowefie. Według legendy, Genowefa była córką króla, który uważał, że religia jest złem. Postanowił więc wysłać Genowefę do Rzymu, aby studiowała nauki świeckie. Po powrocie do Francji Genowefa postanowiła nawracać ludzi i zaczęła obchodzić Wielkanoc. Jej zasługą jest to, że Francuzi do dziś obchodzą ten święty dzień.