Wojciech Nowak

Radca prawny
Dyrektor Oddziału Lubelskiego

e-mail: lublin@swwp.pl

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, prawa spółek handlowych, prawa kontraktowego oraz corporate governance.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelarią Smaga Jaroszyński S.K.A., gdzie zajmował się m.in. obsługą prawną klientów z branży lotniczej. Posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego (ze szczególnym uwzględnieniem legal compliance oraz corporate governance w spółkach prawa handlowego).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2011 roku powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wpisany na listę radców prawnynch Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.