Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy » Dr hab. Tomasz Demendecki

Dr hab. Tomasz Demendecki

Of Counsel

Specjalizuje się w dziedzinie prawa i postępowania cywilnego (w zakresie prawa krajowego, europejskiego oraz międzynarodowego), prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa energetycznego oraz prawa porównawczego (UE, WNP).

Członek zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, były niezależny ekspert w komisji międzyresortowej ds. wolności działalności gospodarczej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członek zarządu spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych, przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa oraz Prezydenta Miasta Lublin w organach nadzoru w spółkach prawa handlowego (ENERGA Nieruchomości S.A. w Płocku, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Zamościu, Perła Browary S.A. w Lublinie, Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. w Lublinie, Dachy Szczucińskie Sp. z o.o. w likwidacji w Szczucinie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca sp. z o.o. w Lublinie), doradca prawny zarządu spółek prawa handlowego, project manager ds. inwestycji z zakresu energetyki konwencjonalnej i źródeł energii odnawialnej, konsultant i doradca licznych kancelarii prawnych.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa gospodarczego, prawa porównawczego.

Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – w toku przewodu habilitacyjnego, wykładowca w: Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, Puławskiej Szkole Wyższej w Puławach, Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach, wykładowca-trener w ramach kursów, szkoleń i warsztatów specjalistycznych, w tym dla sędziów, korporacji prawniczych, członków rad nadzorczych, syndyków, nadzorców i zarządców sądowych.

Wielokrotny uczestnik programów międzynarodowych i visiting fellow – Mińsk (Białoruś), Trewir (Niemcy), Sankt Petersburg (Federacja Rosyjska), Pilzno (Czechy), Wilno (Litwa), Lwów (Ukraina).