Roland Semik

Dyrektor Oddziału w Niemczech

Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa ochrony zabytków.

Aktywnie działał w GL ELSA Słubice, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. badania i analiz. Odbył kilkanaście praktyk i staży na terenie Niemiec, Francji i Polski, m.in. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i kancelarii „Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski“ w Krakowie.

Ponadto regionalista i popularyzator historii lokalnej. Członek zarządu stowarzyszenia „My Life – erzählte Zeitgeschichte“ i członek Towarzystwa Historycznego we Frankfurcie nad Odrą. W 2013 roku decyzją starosty słubickiego na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustanowiony społecznym opiekunem zabytków powiatu słubickiego. Od 2014 roku wolontariusz Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody w Poznaniu.

Absolwent prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Janiny Panowicz-Lipskiej obronił na temat obowiązku alimentacyjnego między małżonkami w ujęciu porównawczym prawa polskiego i niemieckiego. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami UE na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Pracuje w języku niemieckim.