Nazira Dyusheyeva

Dyrektor Oddziału Ałmaty

Specjalizuje się w dziedzinie ładu korporacyjnego, fuzji i przejęć, zarządzania administracyjnego oraz w zakresie umów.

Piastuje również stanowisko głównego specjalisty w biurze zarządu “ATFBank” JSC w Ałmaty.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w spółkach, głównie z branży energetycznej i ubezpieczeniowej, jak również w bankach. Legitymuje się doświadczeniem z zakresu fuzji i przejęć, w szczególności odnośnie spółek energetycznych, zarówno z rodzimym jak i zagranicznym kapitałem. Reprezentowała przedsiębiorstwa w sporach i negocjacjach z agendami rządowymi, przygotowywała dokumentację przetargową i inną dokumentacje prawną przedsiębiorstwa, dostarczała prawnego wsparcia przedsiębiorstw w prowadzonych przez nie międzynarodowych projektach w branżach nieruchomości i budownictwa m.in. w Tajlandii i Federacji Rosyjskiej.

Ponadto doradzała w zakresie kontraktów handlowych dotyczących wielu dziedzin gospodarki, projektowała dokumenty wewnętrzne spółki (zarządzenia, rezolucje, regulaminy itp.) na potrzeby zgodności z przepisami prawa i powoływania odpowiednich regulacji prawnych, opracowywała zagadnienia prawne związane z prawem korporacyjnym (prawne przygotowanie walnego zgromadzenia, zarządu). Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej, przed objęciem stanowiska głównego specjalisty w biurze zarządu ATFBank, pracowała w znanych na rynkach Azji Centralnej podmiotach takich jak: “Samruk-Energy” JSC, “Airline “Comlux-KZ” LLP, Sat Zhol Company LLP, ASACO.

Absolwentka Amerykańskiego Uniwersytetu Azji Centralnej z tytułem magistra prawa. Uczestniczka w programie letniej szkoły prawa organizowanej we współpracy Uniwersytetów w Columbia i Amsterdamie.

Pracuje w języku angielskim, rosyjskim oraz kirgiskim.