Natalia Rytych

Junior Associate
e-mail: rytych@swwp.pl

Natalia RytychSpecjalizuje się w zakresie prawa medycznego oraz prawa farmaceutycznego, ze szczególnym naciskiem na odpowiedzialność lekarzy, zarówno karną, cywilną jak i zawodową, ochronę praw lekarza, a także zasady etyki wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. W sferze jej zainteresowań znajdują się również prawa człowieka, zwłaszcza prawo do życia, prawo do godnej śmierci oraz prawo wolności myśli, sumienia i wyznania.

Doświadczenie zdobywała w kancelarii radcowskiej w Warszawie przy obsłudze podmiotów leczniczych oraz klientów indywidualnych. Zajmowała się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Od 2014 roku współpracuje z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Uczestniczyła w licznych konferencjach i warsztatach z zakresu szeroko pojętego prawa medycznego.

Autorka publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej i Służbie Zdrowia.

Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim.