Michał Wach

Of Counsel
e-mail: wach@swwp.pl

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w szczególności w dziedzinie fuzji i przejęć. Posiada również kompetencje w takich dziedzinach jak prawo administracyjne oraz w zakresie sporów biznesowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi spółek Skarbu Państwa.

Jest członkiem rad nadzorczych wielu spółek. Pracował przy kilkudziesięciu projektach prywatyzacyjnych.

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek venture capital.  Przeprowadza due dilligence spółek, przygotowuje umowy inwestycyjne, przekształca spółki, analizuje i ocenia inicjatywy inwestycyjne pod kątem prawnym, rozwiązuje problemy prawne inwestycji.

Prowadzi szereg trudnych spraw o charakterze windykacyjnym.

Zajmuje się także obsługą korporacyjną spółek.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.