Magdalena Bieniek

Associate
e-mail: bieniek@swwp.pl

MagdalenaBieniek2Specjalizuje się w zakresie prawa handlowego, prawa własności intelektualnej oraz postępowań grupowych. W Kancelarii zajmuje się sprawami z dziedziny prawa upadłościowego, opiniowaniem i analizą umów cywilnoprawnych, a także sporządzaniem pism procesowych. Jej główne zainteresowania koncentrują się wokół prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa spółek handlowych.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych, sądownictwie, Fundacji Academia Iuris oraz Klinice Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne materialne i procesowe oraz prawo handlowe.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie studiów aktywnie udzielała się w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa, pełniąc funkcję Vice President Student Trainee Exchange Programme ELSA Łódź oraz Kole Postępowania Karnego jako Wiceprzewodnicząca Koła. Współpracowała przy organizacji licznych wydarzeń, szkoleń i konferencji naukowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Pracuje w języku angielskim.