Krzysztof Juszczyk

Of Counsel

Ekspert ds. prawa kanonicznego oraz kościelnych procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Od 2003 roku pogłębia swoją wiedzę jak i praktyczne umiejętności w dziedzinie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzonych przed sądami kościelnymi. Wiedza oraz zdobyte doświadczenie sprawiają, iż od ponad 10 lat przeprowadza te procesy z powodzeniem, działając na terenie całej Polski.

Jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Specyfika procesów kościelnych wymaga zaangażowania i pomocy dla Klienta na każdym etapie procesu, zaczynając od wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i zweryfikowania wiedzy Klienta na temat procesu, poprzez przygotowanie jego oraz świadków, pomoc w wymianie korespondencji z Sądami Biskupimi oraz przygotowaniu wszelkich pism, uwag i obron. Dzięki zdobyciu gruntownej wiedzy, wieloletniej praktyce oraz osobistemu zaangażowaniu w każdy z procesów, gwarantuje profesjonalną i skuteczną pomoc.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z tytułami magister prawa oraz magister lic. prawa kanonicznego.