Katarzyna Kosik

Senior Associate
e-mail: kosik@swwp.pl

KKosikSpecjalizuje się w zakresie prawa handlowego, prawa własności intelektualnej oraz obsługą podmiotów gospodarczych. W Kancelarii zajmuje się stałą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym klientów międzynarodowych. Udziela kompleksowego wsparcia prawnego w zakresie zagadnień związanych z prawem mediów, w tym prawem reklamy oraz nieuczciwą konkurencją. Autorka licznych opinii prawnych z zakresu promocji i reklamy produktów niestandardowych.

W ramach swojej specjalizacji świadczy usługi z zakresu prawa handlowego, ochrony własności intelektualnej, a także ochrony danych osobowych z uwzględnieniem regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zajmuje się reprezentacją klientów przed Instytucjami Unii Europejskiej.

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej i stypendystka stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014/2015. Wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Autorka publikacji i komentarzy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej oraz Prawo Europejskie w Praktyce. Regularnie komentuje bieżące zagadnienia prawne dla NOWA TV.

Pracuje w języku angielskim. Legitymuje się certyfikatem International Legal English Certificate (C1) wydanym przez Cambridge English. Ukończyła dwuletni kurs Legal English dla prawników.