Karolina Wąsowska

Junior Associate

Karolina WąsowskaSpecjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, własności intelektualnej oraz prawa gospodarczego. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również prawo międzynarodowe handlowe, europejskie oraz system prawny common law.

Pierwsze doświadczenie w zakresie prawa międzynarodowego oraz dyplomatycznego zdobywała podczas stażu w Ambasadzie RP w Helsinkach. Pracując w banku, pogłębiła umiejętności w obszarze ochrony danych osobowych oraz praw konsumenta. Obecnie współpracuje z fundacjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów nowelizacji oraz ulepszania prawa polskiego.

Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.