Karolina Fafius

Adwokat
Dyrektor Departamentu Prawa Korporacyjnego i Prawa Pracy

e-mail: fafius@swwp.pl

Karolina FafiusSpecjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prowadzi sprawy z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa pracy. Zapewnia obsługę procesową i korporacyjną podmiotom z branży finansowej i medycznej. Posiada doświadczenie w doradztwie klientom w sprawach z zakresu prawa autorskiego i dóbr osobistych. Świadczy także kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawa wekslowego.

Doświadczenie zdobywała w kancelarii adwokackiej w Warszawie, prowadząc sprawy cywilne z zakresu pozyskiwania odszkodowań, a także prowadząc sprawy rodzinne i karne.

Regularnie komentuje zagadnienia prawne w mediach. Autorka publikacji prasowych poruszających aktualne problemy na linii pracownik-pracodawca oraz szeroko rozumiane tematy cywilnoprawne.

Laureatka konkursów krasomówczych organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, w roku 2012 ukończyła także dodatkową specjalizację z dziedziny prawa ukraińskiego. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Pracuje w języku angielskim. Legitymuje się certyfikatem The European Language Certificates.