Jānis Ešenvalds

Adwokat
Associate

Praktykuje prawo od 2003 r. W tym czasie uzyskał uprawnienia syndyka masy upadłościowej poprzez nabycie odpowiedniego doświadczenia w skomplikowanych postępowaniach cywilnych we wszystkich instancjach. Uzyskał uprawnienia prawnicze na Uniwersytecie Łotewskim i kontynuował prawnicze studia magisterskie w Ryskiej Wyższej Szkole Prawa, specjalizując się w prawie międzynarodowym oraz w prawie Unii Europejskiej, a także pogłębiając prawo brytyjskie i międzynarodowe na Uniwersytecie w Luton.

Sam wierzy, że dobry adwokat musi charkteryzować się wielką cierpliwością i niewyczerpanym pragnieniem, aby pieczołowicie zająć się każdym przypadkiem z uwzględnieniem każdego detalu w celu znalezienia przekonywujących dowodów, które przemawiają na korzyść klienta.

Jānis Ešenvalds jest partnerem w Kancelarii Rasa i Ešenvalds.