Izabela Wieczorska

Paralegal
e-mail: wieczorska@swwp.pl

SLK_6679aStudentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz seminarzystka w Katedrze Prawa Cywilnego. Do kręgu jej zainteresowań należy prawo cywilne materialne, prawo postępowania administracyjnego oraz kryminalistyka.

Czynna uczestniczka licznych konferencji naukowych organizowanych pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego, m. in. ,,Prawa własności intelektualnej, jako ograniczenie swobody działalności gospodarczej”, ,,Interes Publiczny, a interes prywatny w prawie”, ,,Źródła prawa. Teoria i Praktyka” i wiele innych. Swoją wiedzę pogłębia poprzez udział w warsztatach ponadprogramowych, w tym warsztatach z mediacji oraz etyki prawniczej. Uczestniczka kursu specjalistycznego z języka angielskiego o profilu prawniczym.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.