Beata Brynczak

Radca prawny
Dyrektor Departamentu Prawa Ochrony Środowiska
e-mail: brynczak@swwp.pl

Beata BrynczakSpecjalizuje się w prawie ochrony środowiska, w szczególności w zagadnieniach związanych ze zmianami klimatu, w prawie administracyjnym i europejskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła w pracy w instytucjach publicznych, poprzez udział w stażach w instytucjach europejskich oraz w ramach samodzielnej praktyki. Do jej osiągnięć należy m. in. prowadzenie prac zespołu prawników europejskich w zakresie wsparcia negocjacji porozumień klimatycznych podczas Prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz prowadzenie postępowań sądowoadministracyjnych, w których reprezentowała Ministra Środowiska.

Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Sekcji Prawa Energetycznego, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w Instytucie Allerhanda. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu europejskiego prawa ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką publikacji (m. in. współautorem publikacji „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz”, wyd. Wolters Kluwer, 2015) oraz prowadzi prawniczego bloga o tematyce dotyczącej ochrony środowiska (www.portalsrodowiskowy.pl).

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz European University Institute we Florencji, gdzie otrzymała tytuł LL.M. in Comparative, European and International Law.

Pracuje w języku angielskim.