Armands Rasa

Adwokat
Associate

Zdobywał doświadczenie począwszy od 2004 r. w znanej łotewskiej kancelarii prawnej. Od tamtej pory poszerzał swoje kompetencje i wiedzę jako prawnik w obu sektorach –prywatnym i publicznym – specjalizując się w sporach i postępowaniach upadłościowych (Certyfikowany Komornik od 14 listopada 2007 r.). Posiada tytuł magistra prawa z Uniwersytetu Łotewskiego, ukończył również studia MBA na Politechnice w Rydze. Drugi tytuł jest szczególnie ważny w chwili obecnej ze względu na intencje, wyzwania i potrzeby przedsiębiorców oraz sposób pracy z firmami prywatnymi, aby czynić to bardziej produktywnie, pomagając i redukując prawne i biznesowe ryzyko w decyzjach związanych z biznesem.

3 września 2012 r. został wpisany na listę rzeczoznawców nieruchomości reprezentując następujące obszary: wyposażenie technologiczne, pojazdy, wyposażenie rolnicze, własność intelektualna, działalność gospodarcza, lasy, antyki i dzieła sztuki.

Najbardziej wartościowym doświadczeniem według niego samego było reprezentowanie Dity Danosa, ciężarnej pracownicy i członka zarządu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sporze z firmą LLC LKB Līzings w 2010 r. : “Był to pierwszy przypadek cywilny sprawy z Łotwy w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości i pierwsze orzeczenie. Osiągnięciem była możliwość zapewnienia i przedłożenia tak wartościowej sprawy dla całego systemu sprawiedliwości w kraju.

Armands Rasa jest partnerem w Kancelarii prawnej Rasa i Ešenvalds.