Antoni Leśniewski

Radca prawny

Antoni LeśniewskiUkończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego, administracji państwowej, prawa bankowego i zarządzania funduszami europejskimi.

W latach 1985 – 1987 pełnił funkcję wiceprezydenta Radomia. Legitymuje się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej samorządowych i państwowych organów administracji.

Nadzorował największe projekty z zakresu prawa handlowego i ubezpieczeń. Jako syndyk przeprowadził szereg postępowań z udziałem spółek Skarbu Państwa.