Anna Nieśpiał

Adwokat
Of Counsel

Specjalizuje się w prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym. W obszarze jej zainteresowań znajdują się sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, jak również prawo rodzinne i prawo prasowe.

Doświadczenie zawodowe zdobywa mi in. w kancelarii adwokatów i radców prawnych w Lublinie. Przez trzy lata udzielała porad prawnych osobom o niskim statusie majątkowym w biurze porad obywatelskich i prawych w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim. W okresie studiów działała w Studenckiej Poradni Prawnej przy UMCS udzielając porad w zakresie prawa pracy.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 r. jest mediatorem sądowym wpisanym do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

Pracuje w języku angielskim.