Janusz Szymborski

Ekspert ds. polityki zdrowotnej

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, biomedyk, pediatra. Poseł na Sejm (1985-1991), dyrektor Instytutu Matki i Dziecka (1996–2001), przewodniczący Rady ds. Zdrowia Matki i Dziecka przy Ministrze Zdrowia (1990–1991), pełnomocnik Minister Zdrowia F. Cegielskiej ds. nadzoru organizacyjno-merytorycznego w opiece nad matką i dzieckiem (2000-2001), doradca Rzecznika Praw Dziecka (2003–2007), pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich ds. rodziny (2007–2010), wiceprzewodniczący Rady Normalizacyjnej przy PKN (2003–2011), członek Rządowej Rady Ludnościowej (od 2002 roku) – wiceprzewodniczący zespołu RRL ds. opracowania założeń polityki ludnościowej w Polsce (2004 rok i 2011 rok). Od 2003 roku związany z Wszechnicą Polską oraz Szkołą Wyższą w Warszawie. Zajmował stanowisko kierownika Katedry Pedagogiki (2008-2012), kierownika Katedry Zdrowia Publicznego (od 2012 roku) oraz pełnomocnika Rektora ds. nauk o zdrowiu. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Kierownik projektów badawczych m. in. w zakresie części polskiej projektu UE Hansa-East INCO COPERNICUS. Promował wzorcową architekturę dla otwartych systemów informatycznych w opiece zdrowotnej (1997–1998), jak również zajmował się wczesnym rozpoznawaniem i leczeniem mukowiscydozy (1998–2000) oraz programami polityki zdrowotnej państwa, w tym programem badań przesiewowych noworodków w Polsce (2000−2001) oraz opracowaniem zadań i zasad funkcjonowania nadzoru merytoryczno-organizacyjnego w opiece nad matką i dzieckiem i jego wdrożeniem (2000−2001). Uczestniczył w Cancer prevention and control academic course w Bethesda, USA (1995) i European training consortium in public health and health promotion w Liverpool’u, Wielka Brytania (1999). Kierownik specjalizacji 37 pediatrów, promotor 6 przewodów doktorskich oraz wielu prac magisterskich i licencjackich. Członek Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem, „Zasłużony Pracownik Służby Zdrowia”, Złotą Honorową Odznaką Fundacji „Promocja Zdrowia”, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Współautor ok. 300 publikacji naukowych i 20 monografii, w tym biuletynu BRPO i GUS „Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce” (2008 rok) oraz monografii „Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa” (RRL 2012 rok).