Anna Kalata

Ekspert ds. współpracy z Indiami

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ekonomista, polityk, wieloletni działacz gospodarczy i przedsiębiorca. W 2003 roku została wiceprezesem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., a rok później prezesem Zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. Zajmowała również stanowisko doradcy Wicemarszałka Sejmu RP. W latach 2006 – 2007 pełniła funkcję Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Sprawując urząd ministra pracy, jednocześnie była przewodniczącą Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych i członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. W 2008 roku objęła funkcję wiceprezesa Fundacji Akademii Aktywności oraz prezesa Fundacji Instytutu Zarządzania i Wspierania Przedsiębiorczości. W październiku tego samego roku została także wiceprzewodniczącą zarządu Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Jest również członkiem Business Center Club.