Eksperci

Adam Bodziak

PR Manager

Magdalena Sieradzka

Ekspert ds. współpracy międzynarodowej

Sebastian Niegowski

Ekspert ds. współpracy z USA

Janusz Szymborski

Ekspert ds. polityki zdrowotnej

Dr Karol Dąbrowski

Ekspert ds. nauki i szkolnictwa wyższego

Dariusz Loranty

Ekspert ds. negocjacji

Ryszard Nowosielski

Ekspert ds. kontaktów z RPA

Anna Kalata

Ekspert ds. współpracy z Indiami

Jiří Sedlák

Ekspert ds. współpracy z Republiką Czeską

Ayman Ramsis Shokry

Ekspert ds. współpracy z Egiptem