Zerwać petlę lewych zażaleń – Dziennik Gazeta Prawna

9 sierpnia 2017

Zapowiedziana ostatnio przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma postępowania cywilnego ma na celu przeciwdziałanie celowemu przedłużaniu postępowania oraz nadużywaniu przez stronę praw procesowych. Jedną z wadliwych regulacji notorycznie i nieprawidłowo wykorzystywaną przez strony postępowania jest art. 394 § 1 pkt 11 k.p.c. Na czym polega problem? Zagadnienie komentuje dr Małgorzata Świeca – radca prawny i wspólnik kancelarii – w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Polecamy!

Gosia - zażalenia