Wpływ bezpośredniego kontaktu sędziego ze świadkiem na ocenę wiarygodności jego zeznań – Prawo Europejskie w praktyce

30 sierpnia 2019

Jakie znaczenie procesowe ma zasada bezpośredniości? Czy bezpośredni kontakt sędziego ze świadkiem ma wpływ na ocenę wiarygodności jego zeznań? Zapraszamy do lektury analizy autorstwa dr Małgorzaty Świecy – radcy prawnego i wspólnika kancelarii – dla najnowszego wydania czasopisma „Prawo Europejskie w praktyce”!