Wolność wypowiedzi w konflikcie z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa – Dziennik Gazeta Prawna

21 listopada 2018

Czy wprowadzony ostatnią nowelizacją artykuł 11 ust. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazujący katalog sytuacji, w których ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji jest prawidłowy i jednoznaczny? Zagadnienie komentuje dr Małgorzata Świeca – radca prawny i wspólnik Kancelarii – specjalnie dla Dziennika Gazety Prawnej. Zapraszamy do lektury!