Standard organizacyjny opieki okołoporodowej – analiza

6 kwietnia 2018

Do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Głównym celem, ponadrocznych prac zespółu lekarzy, położnych i organizacji pacjenckich, było doprecyzowanie organizacyjnych aspektów opieki porodowej i okołoporodowej, zwiększających rolę rodzącej pacjentki.

Jednakże rozporządzenie nie uwzględnia dotychczasowego postulatu organizacji pacjencich dotyczącego obowiązkowego znieczulenia dla rodzącej kobiety. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, wskazuje, iż w dalszym ciągu prowadzone są konsultacje z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oceniając powyższy, postulat nie można mu nie przypisać słuszności z punktu widzenia komfortu i prawa do godnych warunków porodu. Jednakże pod względem organizacyjnym, możliwość udzielenia każdej pacjentce znieczulenia podczas porodu będzie wymagała zapewnienia obecności w oddziale położniczym co najmniej jednego anestezjologa na wyłączność, co będzie się wiązało ze zwiększonymi kosztami dla podmitoów leczniczych, które już borykają się z brakami kadry lekarskiej na oddziałach ginekologiczno – położniczych.

LINK:

http://www.rp.pl/Zdrowie/304059987-Personel-ma-zadbac-by-porod-przebiegal-bez-bolu—minister-zdrowia-o-nowych-standardach-okoloporodowych.html