RODO dla służb nie obejmie ABW i CBA – Dziennik Gazeta Prawna

22 listopada 2018

Projekt ustawy implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, określana jako „RODO dla służb ” będzie dzisiaj poddany pracom Sejmu. Projekt budzi wątpliwości w zakresie jego zgodności z podstawowymi założeniami Dyrektywy. Problematykę komentuje mec. Katarzyna Kosik dla Dziennika Gazety Prawnej. Zapraszamy!

Tekst dostępny jest TUTAJ