Razem przeciwko złemu prawu – Puls Biznesu

10 grudnia 2015

Jakie są zasadnicze problemy pojawiające się na gruncie regulacji prawnych, które dotyczą sektora małych i średnich przedsiębiorców? Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu udzielonego przez Partnera Zarządzającego – mec. Jacka Świecę specjalnie dla dziennika „Puls Biznesu”!

jacek razem