Przedstawiciele Kancelarii na spotkaniach w Parlamencie Europejskim

9 marca 2017

We wtorek 28 lutego 2017 roku po trwającym niemal rok dochodzeniu Komisja śledcza ds. pomiarów emisji spalin w sektorze motoryzacyjnym (EMIS) działająca przy Parlamencie Europejskim przyjęła sprawozdanie końcowe i zalecenia, w których wzywa do przyjęcia ściślejszej kontroli i wprowadzenia wspólnych zasad na poziomie UE w zakresie homologacji, ochrony środowiska oraz skuteczniejszego egzekwowania praw konsumentów w krajach członkowskich.

Raport Komisji jest pokłosiem ujawnionej we wrześniu 2015 roku tzw. Afery Volkswagena. Stale współpracująca ze Stowarzyszeniem Osób Poszkodowanych Przez Spółki Volkswagen AG Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp.k., reprezentowana przez mec. Karolinę Zalewską-Zbiciak, mec. Katarzynę Kosik oraz mec. Konrada Kacprzaka, w dniach 28 lutego – 1 marca odbyła szereg spotkań z posłami Parlamentu Europejskiego, w tym członkami Komisji EMIS celem zasygnalizowania wiodących problemów polskich konsumentów poszkodowanych aferą i wypracowania optymalnych rozwiązań na poziomie europejskim.

Za organizację spotkań i nieocenione, profesjonalne wsparcie dziękujemy jednemu z głównych Partnerów Kancelarii – ContactEurope sp. z o.o.

bruksela1 bruksela2