Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – Dziennik Gazeta Prawna

8 lipca 2019

Od dnia 1 stycznia 2019 r. outsourcing w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej stał się działalnością regulowaną. Podmioty świadczące usługi w tym zakresie zobowiązane są do wpisu do rejestrów prowadzonych przez właściwych marszałków województwa. Choć treść przepisów wydaje się być jasno zredagowana, wskazując na obligatoryjny wymóg rejestracji wobec wszystkich podmiotów, to w ocenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest to błędna interpretacja. Resortowa wykładnia nie przekonuje jednak środowisk prawniczych. Zapraszamy do lektury komentarza autorstwa mec. Pauliny Kutrzebki-Synator dla Dziennika Gazety Prawnej!