Problemy ze stosowaniem mogą rodzić różne krajowe przepisy o reklamacjach – Dziennik Gazeta Prawna

19 grudnia 2018

W dniu 3 grudnia weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.
Kto skorzysta na wejściu w życie rozporządzenia? Jakie ryzyko niesie ze sobą zrównanie cen na terenie całej Unii Europejskiej? Zapraszamy do lektury komentarza mec. Patrycji Kaznowskiej dla Dziennika Gazety Prawnej!