Problematyczna nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Prawo Europejskie W Praktyce

18 grudnia 2018

W dniu 4 września br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jej celem była transpozycja do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Czy wprowadzone zmiany można uznać za udane i korzystne dla polskiego porządku prawnego?
Zapraszamy do lektury analizy autorstwa dr Małgorzaty Świecy – radcy prawnego i wspólnika kancelarii – specjalnie dla najnowszego wydania czasopisma „Prawo Europejskie w praktyce”!