Prawo zamówień publicznych

Prawnicy Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. posiadają bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w sprawach zamówień publicznych.

Oferujemy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną zarówno wykonawców, jak i zamawiających, której celem jest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie oraz pozyskiwanie zamówień publicznych. Świadczymy usługi na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie jego realizacji. Oferujemy pomoc prawną dla zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych, jak również dla wykonawców w zakresie uczestnictwa w procedurach przetargowych lub negocjacyjnych.

Reprezentujemy również Klientów w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami. Ponadto, oferujemy pomoc i doradztwo prawne w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w związku z realizacją zamówienia.