Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. oferuje profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ochrony i obrotu prawami własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz przedsiębiorców funkcjonujących w różnych branżach. Obsługujemy zarówno mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jak i duże podmioty gospodarcze.

Oferujemy pomoc prawną w konstruowaniu i negocjowaniu umów dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz reprezentowaniu interesów Klientów wobec kontrahentów. Sporządzamy opinie prawne i projekty umów dotyczące problematyki praw autorskich i praw pokrewnych, jak również doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących transferu praw autorskich, praw własności przemysłowej, uprawnień licencyjnych, know-how czy technologii. Oferujemy doradztwo i wsparcie prawne w procedurze uzyskiwania patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.

Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, jak również w postępowaniach sądowych w zakresie naruszenia dóbr osobistych.