Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k., dzięki bogatej praktyce w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszono upadłość lub wobec których toczy się postępowanie upadłościowe. Świadczymy usługi na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, zarówno w opcji układowej jak i likwidacyjnej, mając za cel jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo oraz reprezentację wierzycieli i upadłych w sporach z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi. Ponadto, prawnicy Kancelarii uczestniczą w negocjacjach przy procedurach układowych i naprawczych. Sporządzamy również specjalistyczne opinie prawne dotyczące upadłości, restrukturyzacji oraz działań naprawczych, jak i ustalenia stopnia zaspokojenia wierzyciela w danym postępowaniu.

prawo upadłościowe