Prawo podatkowe

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa podatkowego.

Zapewniamy Klientom fachową obsługę podatkową w zakresie podatków dochodowych (CIT i PIT), w tym także międzynarodowych aspektów opodatkowania dochodów, podatków obrotowych (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, akcyza), podatków majątkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od spadków i darowizn) czy pomocy publicznej związanej z ulgami podatkowymi.

Prawnicy Kancelarii opracowują dla Klientów struktury podatkowe, zarówno konkretnych przedsięwzięć, jak i bieżącej działalności. Przygotowujemy pisemne opinie, analizy i wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego, dokonujemy weryfikacji projektów umów pod względem podatkowym, sporządzamy zapytania o wiążące interpretacje podatkowe.

Ponadto, reprezentujemy Klientów w toku kontroli podatkowych, kontroli skarbowych, postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi.

Kategorie Prawo podatkowe