Prawo medyczne

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k., posiadając znajomość uwarunkowań prawnych jak i ekonomicznych rynku medycznego, należy do grona profesjonalnych, wyspecjalizowanych podmiotów świadczących pomoc prawną w zakresie sektora ochrony zdrowia.

Świadczymy specjalistyczne usługi i zapewniamy bieżącą obsługę prawną publicznych jak i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej we wszystkich podejmowanych przez nie przedsięwzięciach i inwestycjach, które często poza prawem medycznym wymagają stosowania innych dziedzin prawa, jak prawo zamówień publicznych, czy też prawo pracy.

Ponadto, reprezentujemy Klientów w sporach z organami administracji publicznej (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, gmina) zarówno sądowych, jak i na gruncie postępowania administracyjnego. Kancelaria reprezentuje także pacjentów, lekarzy oraz personel medyczny w sporach wynikających z tzw. błędów medycznych, w postępowaniach cywilnych oraz karnych.

Prawo medyczne