Prawo kontraktowe

Prawnicy Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. posiadają bogate doświadczenie w szeroko pojętym prawie umów. Zakres naszej praktyki obejmuje zarówno umowy powszechnie zawierane w obrocie, jak również umowy nienazwane.

Oferujemy sporządzanie, opiniowanie oraz analizę projektów umów (w tym umów przedwstępnych, wzorów umów, ogólnych warunków umów), ugód, porozumień, regulaminów, instrukcji oraz innych aktów prawa wewnętrznego, aneksów, listów intencyjnych oraz umów międzynarodowych, występujących w obrocie gospodarczym.

Reprezentujemy również Klientów podczas negocjacji przy zawieraniu i wykonywaniu umów, jak również w postępowaniach sądowych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.