Prawo karne i karno-skarbowe, prawo wykroczeń

Zespół Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. zajmuje się  szeroko rozumianą problematyką prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego – white collar crime, prawa karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe we wszystkich instancjach, a także postępowanie wykonawcze.

Oferujemy pomoc prawną wszystkim uczestnikom postępowania karnego, zarówno oskarżonym, podejrzanym, jak również pokrzywdzonym, oskarżycielom posiłkowym, powodom cywilnym i oskarżycielom prywatnym. Obsługa prawna w zakresie przestępstw skarbowych obejmuje etap od kontroli skarbowej do reprezentowania przed sądem karnym. Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego, wykroczeniowego oraz wykonawstwa karnego, przygotowujemy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, sporządzamy zażalenia, apelacje, wnioski o wydanie wyroku łącznego, jak i wszelkie inne pisma procesowe.

Reprezentujemy również Klienta w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.