Prawo energetyczne

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k., mając na uwadze konkurencyjność oraz wielość podmiotów zajmujących się branżą energetyczną, oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z sektorów elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, paliw płynnych, ciepłownictwa oraz odnawialnych źródeł energii.

Świadczymy usługi prawne w zakresie wszelkich rodzajów działalności energetycznej (wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania oraz obrotu energią elektryczną i ciepłem). Nasza praktyka obejmuje szerokie spektrum spraw związanych z branżą energetyczną w zakresie bieżącego doradztwa, zastępstwa procesowego oraz reprezentacji przed organami administracji.

Prawnicy Kancelarii zajmują się zarówno wsparciem Klientów w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń czy koncesji, sporządzaniem opinii prawnych, konstruowaniem, analizą i negocjowaniem umów dotyczących sprzedaży energii lub paliw (w tym gazu), dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, energetyki wiatrowej, jak również reprezentowaniem Klientów w sprawach spornych, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.