Prawo administracyjne

Zdobyte przez prawników Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. doświadczenie w zakresie prawa publicznego oraz specyfiki funkcjonowania administracji publicznej pozwala na profesjonalną obsługę prawną Klientów w dziedzinie prawa administracyjnego, a także procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie doradztwa prawnego, jak również sporządzenia specjalistycznych opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego, procedury sądowoadministracyjnej oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji. Prawnicy Kancelarii przygotowują i opiniują projekty uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej.

Zakres naszych usług obejmuje również reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, jak również przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.