Partnerstwo publiczno-prywatne

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. oferuje kompleksową obsługę prawną z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego zarówno podmiotów publicznych, jak też inwestorów prywatnych.

Świadczymy profesjonalne usługi prawne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedsięwzięć realizowanych w szeroko pojętym modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Prawnicy Kancelarii opracowują całościowe struktury prawne przedsięwzięć, uwzględniając specyfikę sektorową danej transakcji, sporządzają opinie prawne dokumentów wstępnych i projektów umów, jak również założeń i warunków ogólnych przedsięwzięcia, dokonują analizy prawnej przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa europejskiego.

Oferujemy doradztwo prawne na etapie całego postępowania mającego na celu wybór partnera prywatnego.