Prywatyzacja

Eksperci z Kancelarii Prawnej Świeca i Wspólnicy Sp. k. uczestniczyli w obsłudze projektów prywatyzacyjnych zarówno od strony zewnętrznej obsługi przy prywatyzacji spółek Skarbu Państwa jak również od strony właścicielskiej. Nasi eksperci uczestniczyli w projektowaniu ustawy o prywatyzacji oraz prowadzili kontrole wykonywania procesów prywatyzacyjnych, a także posiadają kompleksową wiedzę o prywatyzacji opartą na bogatych doświadczeniach zawodowych.
Nasi eksperci realizowali projekty prywatyzacyjne nie tylko dla Ministra Skarbu Państwa, ale także dużych holdingów państwowych (PGNiG, ORLEN, ZAK, CIECH, Krajowa Spółka Cukrowa).

W tej sferze podejmujemy się doradztwa przy transakcjach o najwyższym stopniu złożoności, związanych ze sprzedażą akcji w trybie oferty publicznej z równoczesnym pozyskaniem inwestora strategicznego, czy też giełdową sprzedażą, łącznie, akcji Skarbu Państwa i akcji z podwyższenia kapitału zakładowego.
Z sukcesem doradzaliśmy też przy sprzedaży pakietów akcji Skarbu Państwa w spółkach już upublicznionych, w trybie odpowiedzi na wezwanie ogłoszone publicznie przez inwestora. Możemy też chwalić się skutecznym doradztwem przy prywatyzacji w trybie negocjacyjnym z różnych dziedzin gospodarki.

Wielokrotnie staliśmy także z drugiej strony stołu negocjacyjnego, wspierając inwestorów kupujących przedsiębiorstwa państwowe.

Nasi eksperci zdobywali bogate doświadczenie także pracując w Ministerstwie Skarbu Państwa. Prowadzenie kontroli procesów prywatyzacyjnych pozwoliło zdobyć bogatą wiedzę na temat prawidłowego przebiegu procesu prywatyzacyjnego. Nasi eksperci uczestniczyli także w pracach nad stworzeniem lepszej ustawy prywatyzacyjnej. Swoją wiedzą nasi eksperci dzielą się także w innych państwach europejskich.