Prawo mody

Zespół Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. oferuje profesjonalne doradztwo prawne przedstawicielom szeroko rozumianej branży mody, w szczególności projektantom, producentom, dystrybutorom, firmom odzieżowym, organizatorom pokazów mody, fotografikom, agencjom reklamowym, agencjom modelingowym, modelkom i modelom, prowadzących działalność zarówno o zasięgu międzynarodowym, jak i lokalnym.

Świadczymy doradztwo prawne na rzecz podmiotów, które dopiero zaczynają działać w branży, jak i tych już obecnych na rynku mody, których celem jest optymalizacja ich działalności. Biorąc pod uwagę złożoność i specyfikę dziedziny jaką jest prawo mody, Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną Klientów branżowych w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przygotowuje, opiniuje oraz negocjuje wszelkie umowy związane z branżą modową, z uwzględnieniem aspektów podatkowych, jak również zapewnia pomoc prawną, w tym w postępowaniu sądowym, w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej lub praw autorskich, jak i naruszenia zasad uczciwej konkurencji.