Prawo budowlane

Prawnicy Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k., posiadając ugruntowaną wiedzę popartą doświadczeniem w stosowaniu prawa administracyjnego, cywilnego i podatkowego, zapewniają kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego na wszystkich jego etapach.Kancelaria świadczy usługi na rzecz wszystkich podmiotów występujących w procesie budowlanym, obejmując zakresem swojego działania nie tylko duże inwestycje, ale również te o mniejszych rozmiarach.

Zajmujemy się bieżącą obsługą przedsięwzięć budowlanych, w tym doradztwem w zakresie umów występujących w procesie budowlanym, z uwzględnieniem aspektów podatkowych inwestycji, sporządzamy opinie prawne, jak i projekty umów z zakresu prawa budowlanego, udzielamy wsparcia prawnego przy uzyskiwaniu wymaganych koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej, związanych z procesem budowlanym, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych w sprawach związanych z prawem budowlanym.