Odchodzimy od prejudykatu w kierunku winy anonimowej – Dziennik Gazeta Prawna

4 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy do lektury komentarza mec. Karoliny Fafius – dotyczącego najnowszego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – specjalnie dla Dziennika Gazety Prawnej!