Prawo ochrony środowiska

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. doradza przedsiębiorcom prywatnym oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody.

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich sferach oddziaływania podmiotów na środowisko. Posiadamy doświadczenie w zakresie poszczególnych filarów prawa ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, emisji gazów lub pyłów, gospodarki wodno – ściekowej, uwarunkowań jakościowych gleby czy ochrony przed hałasem. Sporządzamy opinie prawne i analizy dotyczące polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Przygotowujemy analizy umów z podmiotami świadczącymi usługi dotyczące korzystania ze środowiska.

Oferujemy również obsługę w zakresie uzyskiwania wszelkich wymaganych prawem dokumentów i pozwoleń związanych z przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.