Prawo konkurencji

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. oferuje profesjonalne usługi doradztwa prawnego w zakresie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z prawem konkurencji (ochrona konkurencji i konsumentów, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych), w tym wspólnotowego prawa konkurencji.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach przed krajowym organem ds. ochrony konkurencji (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz sądami. Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych oraz wydawaniem pisemnych i ustnych opinii w zakresie oceny zgodności umów handlowych, wzorców umownych, regulaminów z właściwymi przepisami prawa, w tym z regulacjami europejskimi.