Prawo nowych technologii

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k., wychodząc naprzeciw podmiotom z sektora nowych technologii działających w kraju i za granicą, oferuje kompleksowe doradztwo prawne w tej dziedzinie.

Posiadamy szeroką wiedzę oraz praktykę w zakresie szeroko rozumianego prawa nowych technologii, w szczególności prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, ochrony baz danych, ochrony danych osobowych i prywatności, prawa e-commerce czy przepisów o ochronie usług świadczonych drogą elektroniczną.

Wyspecjalizowane usługi prawne świadczone przez prawników Kancelarii adresowane są do poszczególnych branż, uwzględniając specyfikę działalności konkretnego i innowacyjnego segmentu rynku nowych technologii.

KategoriaNoweTechnologie