Nota prawna

1. Niniejsza strona została przygotowana na zlecenie „Kancelarii Prawnej Świeca i Wspólnicy Sp.k.”.
2. Strona nie ma charakteru reklamowego i służy jedynie celom informacyjnym.
3. Treści zawarte i udostępniane nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Informacji znajdujących się na stronie nie można traktować jako porady prawnej.
5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód, wynikających bądź będących w związku z wykorzystaniem treści stanowiących zawartość niniejszej strony.
6. W przypadku zainteresowania uzyskaniem pomocy prawnej, należy bezpośrednio skontaktować się z Kancelarią.
7. Informacje zawarte oraz udostępnione aktualne są na dzień publikacji, Kancelaria nie odpowiada za ich ważność i aktualność w każdym stanie faktycznym oraz w każdym czasie.
8. Treści znajdujące się na stronie mogą być użyte jedynie w celach prywatnych i niekomercyjnych.
9. Wszelkie prawa do strony oraz treści znajdujących się na stronie przysługują Kancelarii. Wszelkie treści znajdujące się na stronie (w szczególności teksty, zdjęcia, grafika strony) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie, w tym kopiowanie Strony czy jej elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na Stronie w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii, jest zabronione
10. W przypadku zamieszczenia na stronie odnośników do adresów stron trzecich, niezwiązanych z Kancelarią, użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.
11. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania stron, błędy, pominięcia lub opóźnienia transmisji danych, wirusy komputerowe lub awarie systemu.