Kancelaria prawomocnie wygrała sprawę przeciwko Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego

1 sierpnia 2019

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 01.08.2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny oddalił apelację Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), w sprawie o ochronę dóbr osobistych przeciwko Stowarzyszeniu Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG w Warszawie (STOPVW) reprezentowanym przez Kancelarię Prawną „Świeca i Wspólnicy”.

W związku z opublikowaniem na stronie Stowarzyszenia artykułu pt. „Pierwszy w Polsce pozew zbiorowy przeciwko Volkswagenowi złożony”, TDT domagał się m.in. nakazania zaprzestania rozpowszechnienia tej publikacji prasowej. Zdaniem zarówno Sądu I, jak i II instancji fragment artykułu umieszczony na stronie Stowarzyszenia odnoszący się do TDT nie narusza jego dóbr osobistych, zaś wypowiedź ówczesnego Prezesa Stowarzyszenia, jako sformułowanie niedosadne i delikatne, mieści się w granicach prawnie dozwolonej krytyki. Sąd zauważył, że Stowarzyszenie współpracuje z wieloma podmiotami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, więc ma możliwość porównania działania poszczególnych instytucji oraz oceny, że nie wszystkie angażują się w sprawę. Zdaniem Sądu, podmioty działające w imieniu Państwa muszą „ mieć grubszą skórę, muszą więcej znosić i nie powinny być tak wrażliwe na sformułowania delikatne, a wręcz prawdziwe.”.